Nous avons grandi...

Nyanko du Soleil du Siam - Tonkinois lilac mink