Nous avons grandi...

Othello du Soleil du Siam - Tonkinois lilac point